Tipy na výlet

Město Březová nad Svitavou 990m od Penzionu POHODA

Březová nad Svitavou je malé město po obou stranách historické česko - moravské zemské hranice v okrese Svitavy. Městem protéká řeka Svitava, jejíž tok rozděluje město na českou a moravskou část. Na katastru Březové je významné vydatné prameniště podzemních vod.

Jedna z nejvýznamějších památek je bezesporu farní kostel sv. Bartoloměje, který byl postaven ve 13. st. v románském slohu, ale později byl barokně přestavěn. Zájemci o technické památky zajisté úvítají možnost prohlédnout si první březovský vodovod. S přírodou, krajinou a historií lidského osídlení seznamuje naučná stezka Údolím řeky Svitavy.

Historie

Městečko Březová vzniklo kolem r. 1300. Statut města byl Březové přiznán r. 1497 králem Vladislavem II. listinou, jíž byl ve městě povolen osmidenní výroční trh. Rozmach nastal v 16. st., kdy byly povoleny další výroční trhy. Hlavní rozvoj průmyslu ve Březové nastal po r. 1850, kdy se při reorganizaci město stalo součástí soudního okresu Svitavy. V letech 1911 - 1913  byl vybudován první březovský vodovod. Důsledek války v podobě odsunu německého obyvatelstva zahájil období úpadku. Postupně mělo dojít k vylidnění Březové, aby mohlo být rozšířeno ochranné pásmo vodovodu, což  však ale nakonec nebylo realizováno.

Pověst

Na Velký pátek se prý v místě dnešního zdravotního střediska v Brněnské ulici dal vykopat poklad. Při kopání však musel hledač pokladu mlčet. Traduje se, že se o to kdysi jednou pokusili dva mládenci. Jel ale okolo čert na koze a volal na ně: „Mně taky díl!". Zlatokopové odpověděli: „Tobě nic!". Tím však porušili mlčení a poklad se propadl do země a už jej nikdo nenašel.Img8994Img0646

 

3572519-krasny-vyhled-na-brezovou-nad-svitavou-1-950x0p0 Img8999P7269464 Img90311 


Img0883

Img0868

Img0872

Koupaliště - Březová nad Svitavou 100m

Koupaliště Březová nad Svitavou je přímo pod Penzionem POHODA nabizí sprchy, skluzavku, hřiště na beach volejbal
venkovní bazén 30 x 15 , dětský bazenék, Dětský koutek

 • dítě - < 6 let - zdarma / vstup
 • dítě - < 15 let - 10 Kč / vstup
 • dospělý/á - 20 Kč / vstup

Tipy na výlet - Jaro/Léto

První březovský vodovod - Březová nad Svitavou

Turistická atraktivita (technická památka, podnik s možností exkurze) zdroj: Městská knihovna a informační centrumTuristická atraktivita (technická památka, podnik s možností exkurze) zdroj: Vít Pechanec

Na počátku 20. st. došlo k využití podzemních vodních zdrojů prameniště v blízkém Muzlově. První březovský vodovod pro město Brno byl vybudován v letech 1911 - 1913, což mělo negativní vliv na osudy přilehlého území. Obec Muzlov byla po roce 1948 vysídlena a asanována. Podobný osud měl potkat i Březovou. Vodovod je dodnes funkční technickou památkou


Kostel svatého Bartoloměje - Březová nad Svitavou 990m

Turistická atraktivita (kostel / kaple) zdroj: Městská knihovna a informační centrumTuristická atraktivita (kostel / kaple) zdroj: Městská knihovna a informační centrumTuristická atraktivita (kostel / kaple) zdroj: Městská knihovna a informační centrum


Kaple 14. svatých pomocníků - Březová nad Svitavou 600m

Turistická atraktivita (kostel / kaple) zdroj: Městská knihovna a informační centrumhttp://www.czecot.cz/results/cropresize.php?f=19979&w=240&h=240&c=1&orig=1


Muzlovská kaple sv. Františka Xaverského - Březová nad Svitavou 1,5km

Turistická atraktivita (kostel / kaple) zdroj: Městská knihovna a informační centrumTuristická atraktivita (kostel / kaple) zdroj: Městská knihovna a informační centrum

Věž muzlovské kaple zasvěcené svatému Františku Xaverskému, misionáři Indie, pochází z doby kolem roku 1 800. Kaple byla přistavěna v roce 1860. Jedná se o jedinou stavbu na původním katastru obce Muzlov.


Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana - Březová nad Svitavou 2km

Turistická atraktivita (rozhledna) zdroj: Vít Pechanecvýhled z rozhledny na Březovou nad Svitavou zdroj: Vít Pechanec

Nosná konstrukce je převážně dřevěná, celkem 20 m vysoká, s vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 m nad okolním terénem.Na trase naučné stezky "Údolím řeky Svitavy" v Březové nad Svitavou na hřebenu kopcovitého terénu nad železniční tratí.

 


Naučná stezka údolím řeky Svitavy - Březová nad Svitavou 2km

Turistická atraktivita (naučná stezka) zdroj: Městská knihovna a informační centrumTuristická atraktivita (naučná stezka) zdroj: Městská knihovna a informační centrumhttp://www.czecot.cz/results/cropresize.php?f=25070&w=240&h=240&c=1&orig=1

Cela trasa stezky měří kolem 8 km a je osazena 17 informačními tabulemi seznamující s tématikou přírody, krajiny, historie lidského osídlení a dřevěnými odpočívadly. Značena je turisticky jako místní okruh a vede převážně po nezpevněných polních a lesních cestách.

 


Bělá nad Svitavou - hromadný židovský hrob 3km

Hromadný hrob židovských vězňů bývalé pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen v Brněnci zřízené u zbrojní firmy svitavského rodáka Oskara Schindlera. 42 židovských vězňů umrzlo při transportu z Polska do "Schindlerova tábora".


 Svojanov 6km

Obec má bohatou minulost spojenou s historií hradu Svojanov. Vedla tudy jedna z nejvýznamnějších obchodních stezek, tzv. Trstenická, pro jejíž obranu byl hrad vystavěn Přemyslem Otakarem II.  Po jeho smrti na Moravském poli získal hrad sňatkem s královnou Kunhutou Záviš z Falknštejna. Ten proměnil gotickou pevnost na sídlo evropské úrovně. Roku 1421 obléhal obci Žižka, v letech 1642 - 1645 zde byli Švédové, roku 1646 sem vpadla Selská jízda a v prosinci 1798 tudy táhla ruská vojska proti Napoleonovi. V roce 1786 byl dostavěn farní kostel sv. Petra a Pavla, který je kulturní památkou. Dřív než Svojanov existoval Starý Svojanov, kde je významnou památkou kostel sv. Mikuláše s kněžištěm z 13. stol. a bohatou freskovou výzdobou z doby Karla IV. Nad osadou Předměstí je dobře známé poutní místo zvané Majdalenka. Nachází se zde torzo kostela s kaplí zasvěcené Marii z Magdaly, pochází ze 13. stol. a skrývá nejedno historické překvapení. Obec se stala inspirací pro dílo J. Vrchlic kého, B. Březovského a pro malíře A. Živného. Je rodištěm sólisty ND v Praze Dalibora Jedličky. Obec ožívá při Svojanovském kulturním létě na hradě a hudebním festivalem Zastavení v kostele sv. Mikuláše.
 

 Hrad Svojanov 7km

http://www.hotel-otakar.cz/fotky/vylety/svojanov/hrad/m4.jpg

Svojanov patří k našim nejstarším hradům. Poprvé je připomínán ve Zbraslavské kronice roku 1287.

HRAD SVOJANOV, Svojanov 569 73, tel./fax 461 744 124, email: info@svojanov.cz

Stálé expozice
Figurální keramika Jana Kutálka
Prodejní výstava replik historického skla

Vstupné:
do expozice dospělí 25,- Kč; děti, důchodci 15,- Kč
do areálu hradu dospělí 6,- Kč; děti, důchodci 3,- Kč


Město Polička 22km

  

Město Polička bylo v počátcích své existence jedním z opěrných bodů českého království, nacházelo se na pomezí Čech a Moravy a chránilo obchodní stezku vedoucí z Čech na Moravu. Význam samotného města v historii českých zemí dokládá řada dochovaných pamětihodností. Již v polovině 14. století bylo město vydlážděno a uprostřed náměstí vystavěna gotická radnice. Současně se v tomto období začalo s budováním městských hradeb, určených k ochraně města před vpády cizích vojsk. Mezi výsady královského věnného města patřila významná privilegia stvrzená panovníkem - právo mílové (osídlování), várečné (vaření piva) a hrdelní (soudy a popravy). Tato práva stvrzovala tehdejší význam Poličky v českém království.

Odkaz: http://www.policka.org/


Město Litomyšl 30km

První osídlení na území dnešní Litomyšle vznikalo podél veřejné obchodní cesty, zvané později Trstenická stezka, která nedaleko dnešních Svitav překračovala zemskou hranici a spojovala Čechy s Moravou. Písemně doložená historie města začíná koncem 11. století, kdy tady kníže Břetislav II. - na místě zřejmě staršího slavníkovského hradiště, zmiňovaného Kosmovou kronikou již k roku 981 - založil buď kostel, nebo benediktinský řádový dům. V polovině 12. století sem olomoucký biskup Zdík přivedl řád premonstrátů, jejichž klášter stál v místech dnešního zámku a dostal jméno Hora olivetská. Jeho součástí byl i kostel sv. Klimenta, dříve dlouho považovaný za nejstarší kostel v Čechách.

Odkaz: http://www.zamek-litomysl.cz/


Město Svitavy 17km

Město Svitavy se nachází ve východních Čechách, v mírně zvlněné krajině Svitavské pahorkatiny. Jsou kulturním a správním centrem pro oblast s 26 obcemi. Poloha města mezi Českomoravskou vysočinou a předhůřím Orlických hor je příhodná pro aktivní turistiku a cykloturistiku. Svitavy jsou i významným průmyslovým centrem, kde tradičně převládá textilní a strojírenský průmysl.

Odkaz: http://www.svitavy.cz/

Městská památková zóna

 

 

 

Původně renesanční náměstí bylo po velkém požáru v roce 1781 přestavěno do nynější barokní podoby. Svou délkou podloubí a množstvím stavebních slohů se řadí ke skvostům měšťanské architektury v České republice. Velkorysá rekonstrukce náměstí v letech 1993–1994 přinesla městu nejen Cenu za regeneraci městského jádra od ministerstva kultury a ministerstva hospodářství, kterou Svitavy obdržely jako první v republice, ale ovlivnila i myšlení lidí. Pro obyvatele znamenala posílení  pocitu  zdravého patriotizmu a hrdosti na město, ve kterém žijí.

 

 

 


 

Stará radnice a dům U Mouřenína

 

Původně právovárečný dům koupilo město jako budoucí sídlo radnice v roce 1538 od svitavského občana Michla Dyttericha. Radniční věž s hodinami a půlměsícem byla přistavěna až po velkém požáru města v roce 1781 a v roce 1849 dostavěna. Radnice je propojena chodbou s domem „U Mouřenína“, který patří k nejstarším a nejvýznamnějším domům na náměstí. Bydlívali v něm rodiny purkmistrů. Později se stal zájezdním hostincem. V roce 1776 zde přenocoval císař Josef II.

 

 

 

 


 

Wolkerova alej a Sponerova vila 

V místech někdejších hradebních příkopů byly od roku 1848 vysazovány aleje. Týkalo se to i severní strany města, od roku 1874 tzv. Severní aleje. Blízkost řeky Svitavy sem přivedla i průmysl a vyrostlo zde obří Ettlovo textilní impérium. Farský rybník zanikl a na jeho místě stála od roku 1862 nejstarší školní budova. Ta nepřežila povodně v roce 1997 a musela být zbořena, ale k nejcennější dochované stavbě patří Sponerova, tedy Ettlova vila – rodinná rezidence z roku 1887. Park, kdysi romantická zahrada s krápníkovou jeskyní a zříceninou hradu, je nyní dalším ze svitavských zákoutí. Alej byla revitalizována v roce 2010.

 

 

 

 


 

Kulturní centrum Fabrika

Ze starého objektu bývalé továrny firmy Ettl z roku 1925 vznikla moderní stavba víceúčelového kulturního a vzdělávacího zařízení. Od roku 2008 v něm najdeme městskou knihovnu s čítárnou, učebny, přednáškový sál, prostory pro zájmovou činnost a spolky, pro sociální organizace i pro podnikatele.

 

 

 

 

 

 

 


Kostel sv. Jiljí

Kostel sv. Jiljí je nejstarší dochovanou stavbou ve Svitavách, byl založen premonstráty kolem roku 1150. Původně byl vystavěn v románském slohu, postupně byl však přestavěn do nynější raně barokní podoby. Ta pochází z druhé poloviny sedmnáctého století. Zařízení kostela je barokní, ze 17. a 18. století. Na oltářním obraze namalovaném svitavským rodákem Ludvíkem Geisslerem je zobrazen sv. Jiljí před loveckou družinou.

 

 

 

 

 

 


Městský hřbitov

První zpráva o městském hřbitovu se objevila v roce 1576. Starobylá kostnice je o sedmdesát let mladší. Ve starší části hřbitova se nachází řada hrobek významných obyvatel Svitav a také mnoho umělecky cenných náhrobků. Pozoruhodné jsou například hrobky rodin svitavských průmyslníků Langrů, poštmistrů Wernerů či hrobka podnikatele a poslance říšské rady Hugo Albrechta. V centrální části hřbitova stojí kovový kříž, který připomíná oběti druhé světové války. Nachází se zde kostel svatého Jiljí, který je nejstarší dochovanou stavbou ve Svitavách.

 

 

 

 

 

 


 

Svitavské barokní sochy

Ve městě se nachází řada barokních soch z 18. století, které patří k významným uměleckým památkám města. Kromě morového sloupu na náměstí je to Socha Nejsvětější trojice z dílen sochařů tak zvaného Pacákovského okruhu, která je umístěna v ulici U Tří dvorů. Vztah místních obyvatel ke sv. Janu Nepomuckému je patrný ze sochy tohoto světce před římskokatolickou farou a ze sochy umístěné  v Brněnské ulici od svitavského sochaře Jiřího Heinze z roku 1725. Cenná je barokní kašna svatého Floriana se sochou tohoto světce v horní části náměstí a také socha Pieta u křižovatky ulic Pražská a Olbrachtova (1713).

 

 

 

 

 


 

Ottendorferův dům

Původně budova veřejné knihovny a čítárny byla slavnostně otevřena za přítomnosti zakladatele - svitavského rodáka a mecenáše Valentina Oswalda Ottendorfera v roce 1892. Knihovna vlastnila na 22 tisíc svazků a byla největší  německou veřejnou  knihovnou na Moravě. V roce 1929 ji navštívil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V roce 2000 byla Valentinu Oswaldu Ottendorferovi u příležitosti stého výročí úmrtí odhalena na budově bývalé knihovny pamětní deska. Dnes je budova jedním z významných kulturních stánků města.

 

 

 

 

 

 


 

Městské muzeum a galerie

V městském muzeu a galerii jsou k vidění uměleckoprůmyslové sbírky celého regionu.  Muzeum se může pochlubit také největší sbírkou pracích strojů v České republice. Expozice zachycuje jejich vývoj od nejjednodušších plácaček a valch z různých materiálů přes dřevěné mechanické až po plně automatické pračky. Své místo má v muzeu také Oskar Schindler, svitavský rodák, který se na konci druhé světové války zasloužil o záchranu 1200 Židů. Jeho příběhu je věnována stálá expozice Hledání hvězdy Davidovy. V prostorných výstavních síních se střídají výtvarné výstavy našich a zahraničních výtvarníků.

 

 

 

 

 

 


Kostel sv. Josefa

Pseudorománský trojlodní kostel svatého Josefa, tak zvaný červený kostel, byl založen v roce 1894. Hlavní oltář, čtyři postranní oltáře a bohatě zdobená kazatelna jsou dílem Ferdinanda Stufflesseraze Svatého Ulrychu v Tyrolích. Ke kostelu patřil původně klášter redemptoristů, který však byl při celostátní akci proti klášterům v roce 1950 zrušen a místní redemptoristé byli odvezeni do oblasti Králík. V klášterních prostorách se nyní nachází lůžková oddělení městské nemocnice.

 

 

 

 

 


 

Zbytek městských hradeb

Z původního městského opevnění se do dnešních dnů dochovala pouze jedna bašta. Hradby města byly postaveny po roce 1389 na příkaz olomouckého biskupa Mikuláše. Měly tři brány – Horní na úrovni Hrnčířské ulice, Dolní poblíž muzea, Prostřední za starou radnicí - a v místě dnešního hlavního vjezdu na náměstí fortnu, neboli krytý průchod. V době hospodářské krize ve druhé polovině 19. století zasypávali svitavští nezaměstnaní obranné příkopy, postupně se bouraly i hradby. Na místech hradeb byly vysazeny aleje.

 

 

 

 

 

 


Park Jana Palacha

Městský park se nachází u Langerovy vily a je jednou z nejvýznamnějších ploch veřejné zeleně ve městě. Jeho citlivá kompozice spolu se zahradními prvky tvoří  významné architektonické dílo. V parku je umístěno sousoší Mateřská láska, kterou nechal zhotovit svitavský mecenáš Ottendorfer na památku své matky Kataríny, a také pamětní deska Oskara Schindlera. Z botanických zajímavostí se zde nachází liliovník tulipánokvětý, jinan dvoulaločný a břestovec západní.

 

 

 

 

 

 


 

Langerova vila

Pseudoklasicistní vila byla postavena v roce 1891 pro bohatou  rodinu svitavského továrníka Julia Langera. Rodina Langerů se dostala ve 30. letech 20. století do finančních potíží a budova se stala majetkem městské spořitelny. Ta ji v roce 1933 pronajala městu, které budovu v roce 1942 od spořitelny odkoupilo a dodnes sídlí v jejích prostorách městský úřad. 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pamětní deska Oskara Schindlera

Pamětní deska Oskara Schindlera se nachází naproti jeho rodnému domu v Poličské ulici. Oskar Schindler se narodil ve Svitavách v roce 1908 a byl zde znám svým světáctvím. Na konci druhé světové války se zasloužil o záchranu 1200 pronásledovaných Židů a po válce byl za tento svůj čin oceněn řadou světových prestižních cen. Zemřel v Německu roku 1974. Pohřben je na hřbitově na hoře Sion v Jeruzalémě. Do povědomí lidí na celém světě se však dostal až po natočení filmu „Schindlerův seznam“ režisérem  Stevenem Spielbergem v roce 1993. Deska byla slavnostně odhalena v roce 1994.

 

 

 

 

 

 


 

Socha Osvobození

Socha mladé dívky jako symbol Vítězství byla slavnostně odhalena v roce 1948. Je nejcennějším dílem sochaře Josefa Kadlece z Borové u Poličky, žáka profesorů pražské Vysoké školy umělecko-průmyslové, který se po skončení druhé světové válce přestěhoval do Svitav. Z Kadlecovy dílny pocházejí i některé další plastiky, busty a pamětní desky.

 

 

 

 

 

 

 


 

Kostel Navštívení Panny Marie

Původně gotický kostel vznikl kolem roku 1250. V roce 1421 se do města přestěhovala litomyšlská biskupská kapitula a kostel se stal klášterním. Premonstrátský řád zde založil i špitál, který stával poblíž kostela a byl s ním spojen podzemní chodbou. Kostel byl během let několikrát upravován a zcela byl přestavěn po velkém požáru města v roce 1781. Tato přestavba vtiskla kostelu dnešní barokní podobu. Poslední komplexní rekonstrukce probíhala v letech 1993-1994. Kostel je farním kostelem Svitavské farnosti.

 

 

 

 

 

 


 

Morový sloup

Ani Svitavám se v dávné minulosti nevyhnuly morové rány, epidemie cholery a tyfu. Po těchto pohromách v 16. a 17. století byl na náměstí postaven v roce 1703  barokní sloup, který byl zasvěcen Panně Marii. Socha Panny Marie stojí na hlavním sloupu, obklopují ji sochy patronů a ochránců města – sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. V jeskyni sloupu je ležící socha sv. Rozálie.

 

 

 

 

 

 

 


 

Židovský hřbitov

Židovská náboženská obec byla ve Svitavách založena až v roce 1888, přestože židovské rodiny zde žily už v 18. století. V roce 1902 byla postavena také synagoga, která ale byla v roce 1938 vypálena nacisty. Svůj hřbitov založili svitavští Židé  v roce 1892. I ten byl z velké části zničen – částečně během druhé světové války, ale hlavně v poválečném období. Zbytky židovského hřbitova byly pietně upraveny a jsou přístupné veřejnosti jako památka na židovskou menšinu žijící v minulosti ve Svitavách.

 

 

 

 

 


Městské muzeum a galerie ve Svitavách 17km

V muzeu je umístěna největší sbírka historických praček v ČR - od jednoduchých plácaček a valch, přes mechanické, elektrické až po první automatické. Nachází se zde také expozice o životě svitavského rodáka Oskara Schindlera, o němž natočil americký režisér Steven Spielberg film "Schindlerův seznam". V rozsáhlých galerijních prostorách se střídají výtvarné výstavy našich i zahraničních autorů. Budova muzea se nachází při průjezdu Svitavami směr Praha-Brno, parkovat možno přímo před budovou.


Koupaliště Svitavy

Bazén ve Svitavách - tobogán

Letní koupaliště ve Svitavách nabízí svým návštěvníkům bazén pro plavce - 50 m, bazén pro neplavce - 25 m, dětské brouzdaliště, skluzavku - vlnu, tobogán 93 m, 2 kurty pro plážový volejbal a drobné dětské atrakce a prolézačky.Plavecký bazén Svitavy

Krytý plavecký bazén ve Svitavách je v provozu denně mimo svátků a prázdnin (červenec, srpen) a nabízí svým návštěvníkům plavecký bazén 25m, 6 drah, dětský bazén, tobogán o délce 93m a wirlpool. V těsné blízkosti leží koupaliště, které slouží veřejnosti v letních měsících.

Otevírací doba
Pondělí 13.00 – 15.00 17.00 – 21.00
Úterý 5.00 – 7.30 13.00 – 15.00
Středa 13.00 – 21.00
Čtvrtek 13.00 – 15.30
Pátek 5.00 – 7.30 15.00 – 21.00
Sobota 10.00 – 12.00 14.00 – 19.00
Neděle 14.00 – 18.00

Vstupné
Dospělí, studenti, děti nad 6 let 50 Kč/hod
Děti do 6 let 15 Kč/hod
ZTP, ZTP/P, družiny 40 Kč/hod


Muzeum esperanta

Pobočka Městského muzea a galerie Svitavy, otevřená v září 2008, se nachází v přízemí jedné z nejkrásnějších budov města, v tzv. Ottendorferově domě, na okraji hlavního náměstí. Stálá expozice informuje o historii, současnosti a širokých možnostech uplatnění mezinárodního jazyka esperanto, ať již v oblasti cestování, navazování osobních přátelství, kultury, vzdělávání, vědy a techniky či humanitárních projektů. Část muzejního prostoru tvoří tematické expozice, obměňující se 1-2x ročně. Muzeum pořádá příležitostně i kulturní a vzdělávací akce. Otevřeno každý den mimo pondělí, vstupenky je třeba zakoupit v budově Městského muzea a galerie (budova naproti přes ulici).  http://muzeum.esperanto.cz/cs/


Keltská usedlost ISARNO

Keltská noc - ohňová showKeltská noc - ohňová show

Keltská usedlost ISARNO v Letovicích postavenou dle dochovaných materiálů, živá zvířata a život jak ho znali a žili naši předkové. Můžete u nás : Prožít den v dávnověké minulosti, v čase kdy na našem území sídlili Keltové, osvežíte tělo i duši, pivem, vínem ,medovinou či nealkoholickými nápoji, dobrou krmí, oslavíte narozeniny, uspořádáte firemní či rodinnou oslavu-raut, projedete se na koni, shlédnete šermířské či jezdecké vystoupení a mnoho dalších věcí... Co dále nabízíme : celodenní programy pro školy či větší skupiny, příjemné prožití volných chvil v minulosti naší země, možnost vyzkoušet si život Keltů se vším všudy.Přírodní koupaliště Březina

Pohled na koupaliště směrem k vesniciObčerstvení u koupaliště - stánek Kiosek u Rodav pozadí u koupaliště stac. klozetové toalety

Krásné přírodní koupaliště na okraji obce Březina na Svitavsku. Je obklopeno hustými smíšenými lesy a návštěvníkům nabízí travnaté a oblázkové pláže. V sezóně je k dispozici stánek s občerstvením, dále toalety a sprchy.Kamenná svatba

Kamenná svatba III., Detailní záběr první části masivu.Kamenná svatba II., Další část Kamenné svatby.Kamenná svatba - rozcestník, Rozcestník červené turistické značky pod Kamennou svatbou.Kamenná svatba, Skalní masiv Kamenné svatby čnící nad turistickou stezkou.

Skalní útvar Kamenná svatba najdeme 3 km severně od obce Kochov a asi 7 km severovýchodně od města Letovice. Skalní útvar při troše fantazie připomíná koňské spřežení se svatebními kočáry a odtud název skalního útvaru. Kamenná svatba se nachází v kopci v blízkosti turistické a cykloturistické stezky. Tyto skály jsou opředeny mnoha tajuplnými pověstmi o zkamenělé svatbě. Nacházejí se zde kouzelná zákoutí, poměrně stinné místo je vhodné pro odpočinek při výletě. V blízkosti skalního útvaru prochází červená turistická značka z města Letovice, a tato pokračuje do města Velké Opatovice.


Vodní nádrž Letovice - Svitavice

Vodní nádrž o rozloze cca 112 ha leží v turisticky zajímavé oblasti údolí říčky Křetínka. Okolí je vhodné pro cykloturistiku i pro pěší výlety. Je zde travnatá plocha. Ideální podmínky pro windsurfing. Skvělé podmínky pro rybaření. Stánek s občerstvením. Podrobnosti o regionu na www.letovice.net.

Vybavenost
možnost občerstvení v rekreačním středisku Svitavice
sociální zařízení
půjčovna loděk a šlapadel


Zámek Křetín

Obec Křetín se nachází 10 km východně od Olešnice na konci Letovické přehrady. Uprostřed obce v parku se nachází moderní udržovaný zámek. Původne tvrz v Křetíně je připomínána až v roce 1521, ale existovala patrně dříve. A to již ve 14. století, kdy zde sídlili zemané z Křetína. Roku 1521 prodali křetínští tvrz a ves Mandeléně z Dubé a Lipé. Tvrz stála proti kostelu sv. Jeronýma a byla obehnána příkopem, kterým protékala říčka Křetínka nebo některý její přítok. Koncem 16. století přebudoval Jetrich Vojenický z Vojenic tvrz v nevelký renesanční zámek tvaru podkovy, začátkem 17. století byl rozšířen o zámeckou kapli. V roce 1852 zámek vyhořel a jeho tehdejší majitelé Desfours - Walderode nechali budovu přestavět na sídlo hospodářské správy panství.

V sousedství vybudovali roku 1861 nový pseudoklasistický zámek, kolem něhož zřídili park se dvěmi rybníky. Starý zámek (dnes zcela zmodernizovaná dvoupatrová budova), sloužil jako základní škola, nový zámek jako dětská zotavovna.


Muzeum Horní Smržov

Expozice zachycující život lidí na venkově v období první poloviny minulého století. Vystaveny jsou především zemědělské stroje a nářadí, ale i ukázka bydlení na venkově včetně vybavení domácnosti.


Zámek v Letovicích 9km

Rozsáhlý zámek stojí na návrší nad městem Letovice na Blanensku v Jihomoravském kraji. Zámek je dvoupatrová trojkřídlá budova. Z původního hradu se zachovala část opevnění na severní a západní straně, především hradby s cimbuřím a 3 bašty.

Původní hrad byl vybudován ve 13. století. Ve 2. polovině 15. století hrad pozdně goticky přestavěli páni z Boskovic. Další majitelé – páni z Hardeka nechali hrad po roce 1570 přestavět na renesanční zámek. V roce 1643 zámek dobyli a vypálili Švédové, opraven byl pak až na přelomu 17. a 18. století. Za Blümegenů zámek v roce 1724 vyhořel a poté byl barokně přestavěn a rozšířen o nové samostatné předzámčí s hospodářskými a úředními budovami. Za Kálnokyů byl zámek v polovině 19. století pseudogoticky upraven. Po roce 1945 byl zámek účelově využíván, tehdejší majitelé však zcela zanedbali údržbu. Dnes je celý zámecký objekt pro havarijní stav uzavřen a veřejnosti nepřístupný.

http://www.zamekletovice.cz/


Kostel sv. Jana Křtitele v Bystrém

Kostel sv. Jana KřtiteleKostel sv. Jana KřtiteleKostel sv. Jana Křtitele

Celým názvem kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské stojí na malém náměstí v Bystrém na Svitavsku. První zmínka o kostele pochází z roku 1350. Tehdejší svatyně byla vystavěna v gotickém stylu, šlo o farní kostel se dvěma věžemi. Na počátku 17. století proběhla nákladná rekonstrukce, při níž byla pod presbytářem vykopána tzv. Kolovratská hrobka. K největším změnám však došlo o sto let později, kdy panství zakoupil říšský hrabě Jakub Hanibal III. z Hohenembsu a naplánoval přestavbu na velký barokní chrám. Práce byly započaty v roce 1722 a dokončeny o čtyři roky později. Rozsáhlé restaurace byly provedeny v letech 1863, 1935 a také na přelomu 80. a 90. let 20. století.

Část zařízení interiéru je původní, barokní, hlavní oltář Panny Marie pochází z konce 18. století, varhany z roku z počátku 19.

Kostel je dodnes cílem karmelských poutí, jejichž tradice sahá až do roku 1682.


Zámek Jevíčko

Na místě původní tvrze vybudovali Podstatští z Prusinovic po roce 1559 renesanční zámek, který byl později barokně upraven. V posledních letech byl zámek využit pro potřeby školy. Zámek stojí na západním okraji města Jevíčko na Svitavsku v Pardubickém kraji. Jedná se o patrový obdélný objekt se čtvercovou věží při východním průčelí. Nad portálem jsou renesanční erby stavebníků. Přízemí zámku je zčásti klenuté.


Zámek Moravská Třebová

Patří mezi nejcennější pozdně renesanční stavby v České republice.

Stručná historie hradu

1270 - město Třebovou založil Boreš z Riesenburka krátce před tímto rokem, v této době existoval na - blízkém vrchu hrad (Třebovské hradisko)
1325 - po vymření rodové větve získali panství páni z Lipé
1365 - hrad prodán Janu Jindřichovi - formulace zápisu naznačují, že již stál hrad ve městě
1422 - purkrabí Bočka z Kunštátu vydal hrad slezskému vojsku
1464 - v zápise panství Zdeňka z Postupic se mluví o hradě v městě Třebová
1485 - koupil panství Ladislav z Boskovic, který svému novému sídlu věnoval mimořádnou pozornost - provedl mnohé stavební úpravy, rozšířil východní palác, vystavěl kapli
1509 a 1541 - dva mohutné požáry města
1589 - zdědil panství Ladislav Velen ze Žerotína a započal ojedinělou stavbu předzámčí
1611-1620 - postavil mohutnou rozsáhlou trojkřídlou patrovou budovu s arkádovými ochozy zdobenými bosáží, sokly a parapety zdobí reliéfy polofigur a fantaskních hlav. Uvažuje se o projekční účasti G. M. Fillipiho, architekta Rudolfa II, který po zpronevěře zmizel z Prahy na Moravu. Stavitelem však byl G. Motalla z Bonamonne
1628 - Motalla po přerušení stavby konfiskací pokračuje v díle, ale již pro Lichtenštejny
1634 - sotva dokončený zámek vydrancovali Švédové
1840 - po požáru byly zbytky hradu zčásti strženy, zbylé východní křídlo bylo dobově opraveno

Stálé expozice
Poklady Moravské Třebové
Jak se žilo na venkově
Středověká mučírna
Alchymistická laboratoř mistra Bonacin
Sezónní výstavy

Vstupné
Mučírna: plné 50,- Kč, snížené 30,- Kč
Poklady Moravské Třebové: plné 60,- Kč, snížené 40,- Kč
Alchymistická laboratoř mistra Bonacin: plné 50,- Kč, snížené 30,- Kč
(rodinné vstupné 150,- Kč)

Rodinná vstupenka na všechny tři okruhy (Mučírna, Alchymistická laboratoř, Poklady) 390 Kč

Okazd: http://www.zamekmoravskatrebova.cz/


Aquapark Moravská Třebová

Aquapark Moravská Třebová

Letní venkovní aquapark v Moravské Třebové nabízí svým návštěvníkům plavecký bazén se 4 plaveckými drahami, rekreační bazén s atrakcemi, vodní hřib, chrliče a stěnové trysky, tobogán 51 m, skluzavka 29 m, sedací lavice se vzduchovou masáží, dnový vzduchovač, houpací bazén
Dále jsou k dispozici převlékací boxy a kabinky, sprchy, půjčovna lehátek a slunečníků.
Ze sportovních aktivit areál nabízí petanque, ruské kuželky, plážový volejbal, tenisový kurt a stolní tenis.
Odkaz: http://www.tsmt.cz/


Muzeum Moravská Třebová

Moravskotřebovské muzeum je muzeum vlastivědného typu, jehož zvláštností je Holzmaisterova mimoevropská sbírka, obsahující i staroegyptské památky. Sbírka je prezentována ve stálé expozici s názvem Muzeum egyptské princezny aneb cesta kolem světa. Návštěvník se v úvodu setká s mecenášem muzea L. V. Holzmaisterem, v jeho stopách navštíví Indii, Barmu, Tibet a Japonsko a nakonec se dostane až do starého Egypta, kde jej čeká seznámení s mladou ženou jménem Hereret. Vystavena je její mumie v kartonáži a dvojité rakvi, zároveň je však Hereret představena i ve své skutečné někdejší podobě. Další stálou expozicí je Galerie Františka Strážnického, představující průřez dílem malíře, který v Moravské Třebové působil téměř čtyřicet let. Muzeum pořádá i krátkodobé výstavy a další akce (muzejní noc, Mikulášský jarmark).


Cimburk u Městečka Trnávka

CimburkZřícenina hradu CimburkCimburkCimburk

Zřícenina hradu Cimburk, nazývaného také Trnávka, stojí na vrchu (412 m) nad Městečkem Trnávkou na Svitavsku v Pardubickém kraji. Z hradu se zachovaly zbytky hradebních zdí s bránou a kruhovou baštou, část dvoupatrového paláce a sklepní části dalších objektů. Hradní zříceniny jsou volně přístupné.

Hrad nechal postavit Ctibor z Trnávky v letech 1290 – 1300. Později se v držení hradu vystřídalo několik známých rodů – např. páni z Lipé, markrabí Jošt či páni z Boskovic. V roce 1645 se na hradě usadila císařská posádka, poté Cimburk chátral a v roce 1766 byl úplně opuštěn.


Rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce

Se jménem Bohuslava Martinů je neodmyslitelně spjaté unikátní, romantické, i když pro život trochu nepraktické místo - malá světnička ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce. Zde se 8. prosince 1890 narodil budoucí slavný hudební skladatel Bohuslav Martinů. Pětičlenná rodina Martinů žila ve věži až do Bohuslavových 11 let. Pokud vystoupáte spolu s průvodcem po 192 schodech až do samotné věže kostela, budete odměněni nejen zajímavou prohlídkou světničky, ale i jedinečným výhledem na celé město a jeho blízké okolí.


Koupaliště Polička

Letní koupaliště v Poličce svým návštěvníkům nabízí bazén 50 x 50 m s betonovým dnem s oddělenou částí pro plavce a neplavce. Dále dětské brouzdaliště, hřiště na plážový volejbal, dřevěné houpačky, pískoviště pro děti a travnatou odpočinkovou plochu.


Aueršperk

Zřícenina se nachází 2,5 km jižně od obce Vír, na břehu řeky Bystřice nedaleko Bystřice nad Perštejnem. Nikdo přesně neví kdy a kým byl hrad založen, ale předpokládá se, že se o to ve 13. století zasloužili Pernštejnové. První oficiální zmínka o hradu je z roku 1325, kdy hrad užíval pan Jimram z Pernštejna. Na počátku 15. století začal z taktéž neznámých důvodů chátrat. Jediným zorpoznatelným fragmentem zříceniny je torzo válcovité věže.


Zubštejn

Zubštejn 14.10.2006

Zřícenina se rozkládá asi 7 km východně od Bystřice. Původní hrad sloužil hlavně jako ochrana obchodní cesty vedoucí z Brna do Poličky. První opravdu doložená zpráva o jeho existenci pochází až z poloviny 14. století, kdy je již ovšem uváděn jako opuštěný.


Region Boskovicko

Město Boskovice

Vzdáleno od penzionu POHODA 23 km. ( spojení vlakem přímo z Březové nad Svitavou)

Hrad Boskovice

Na rozhraní Malé Hané a Drahanské vrchoviny se ve výšce 460 metrů nad mořem vypíná romantická zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu.

Historie hradu se začala psát v polovině 13. století. Tehdy patřil do majetku rodu pánů z Boskovic, kteří hrad i panství vlastnili až do konce 14. století. Na sklonku 14. století hrad přešel do držení pánů z Kunštátu. V této době bylo zřejmě započato se stavbou nového středověkého sídla.

Od 50. let 15. století hrad spolu s boskovickým panstvím znovu drží páni z Boskovic, jejichž erb se sedmizubým hřebenem se později stal znakem města Boskovic. Za následné dvacetileté správy Ederů proběhly stavební úpravy hradního areálu. Příslušníci rodu rytířů ze Zástřizl, vlastnící hrad od poloviny 16. století, dokončili rozsáhlou renesanční přestavbu objektu. Na konci 17. století se pak hrad i s panstvím dostal do rukou Dietrichsteinů.

I když bylo na počátku 18. století před hradem přistavěno několik hospodářských stavení, v následující době již bylo šlechtické sídlo opuštěno. Ve 30. letech 18. století došlo ke stržení střech a zdivo bylo rozebíráno na stavbu budov ve městě.

V současné době je hrad v majetku rodiny Mensdorff - Pouilly. Z původně mohutné stavby se dochovalo torzo hradního paláce nabízející impozantní výhled do zdejší malebné krajiny. Technickou zajímavost představuje 26 metrů hluboká studna poháněná dřevěným šlapacím kolem, jediným funkčním v republice.

Kontakt:

Hradní 7
680 01 Boskovice
tel.: +420 516 452 043,
+420 732 546 942

E-mail: hrad@hradboskovice.cz
WWW: www.hradboskovice.cz

Otevírací/provozní doba:

duben a říjen:
sobota, neděle a svátky 10-16 hod.
květen, červen a září:
úterý - pátek 10-16 hod.
sobota, neděle a svátek 9 - 18 hod.
červenec a srpen:
denně 9-18 hod.
Maketa hradu BoskovicePohled na zříceninu hraduPohled na zříceninu hradu

Zámecký skleník

Na místě dnešního Zámeckého skleníku stály původně ovčírny, které vyhořely roku 1823. Skleník – zámecká oranžerie byl vystavěn v roce 1829.

Stavba pravidelného obdélníkového půdorysu má hlavní fasádu rytmizovanou arkádami na toskánských sloupech. Prosklené arkády směřují k jihu do zámeckého parku. Stavba zámecké oranžerie je inspirována návrhem J. Ch. Krafta na skleník pro Národní zahradu v Paříži, publikovaného r. 1801. Skleník původně sloužil jako zámecká oranžerie. Od 50. let byla stavba majetkem města, v letech 1950 – 1953 byl objekt skleníku celkově zrekonstruován, byly v něm vytvořeny dva sály pro kulturní využití. 

V letech 1992 – 2002 byl objekt skleníku v majetku rodiny Mensdorff-Pouilly. Od r. 2002 je skleník opět městským majetkem, prošel celkovou rekonstrukcí a úpravou interiérů. Objekt skleníku provozují Kulturní zařízení města Boskovice, společně s přilehlým zámeckým park

Tipy na výlet - Zima

Lyžařský areál Polička 26km od nás

Poloha GPS: 49°42' 14.37'' N, 16°15' 42.76'' E

Lyžařský areál Polička leží ve výšce 620 metrů n. m. Nachází se zde 1 svah o délce 320m, obsluhu zajišťuje 1 vlek s kapacitou 600 osob/hod. a 1 lanovka s kapacitou 1400 osob/hod. Areál je osvětlen a uměle zasněžován. V lyžařském středisku je dále k dispozici: dětské lano, parkoviště a občerstvení pod vlekem.

Polička - Vybavení lyžařského střediska

 • Nadmořská výška620m
 • Úprava sněhové pokrývky
 • Umělé zasněžování
 • SKI areál Polička

  Areál je vybudován ihned za městem na silnici Polička - Jimramov - Nové Město na/M. Parkoviště je přímo v areálu sjezdovky a je bezplatné. Během celé sezony dle dohody jsou realizovány lyžařské školní kurzy s možností ponechávat lyže v úschově.

  Pro zpříjemnění pobytu možnost posezení v lyžařské chatě zejména pro nejmenší lyžaře. Pro začínající lyžaře lyžařský vlek s nízkým vedením lana. Dětská jízdenka platí do tělesné výšky 130 cm.

  Odbavovací systém pomocí turniketu Nessy. Zasněžování středotlakým systémem BKP - 10. Areál vlastní certifikát o kategorizaci lyžařského střediska udělený Svazem provozovatelů lanovek a vleků. Těšíme se na Vaši návštěvu

  CENÍK

  Bodové jízdenky
  odpočet 8bodů dětská 6 bodů dospělá
  dospělí 75b - 100 Kč
  děti 75b - 50 Kč

  Sjezdovka Polička

  délka - 320 m
  převýšení - 55 m
  kapacita vleku - 600 osob/hod.
  umělé zasněžení dosněžování po celou sezónu

  Lyžařský vlek s teleskopickými unašeči Dětský vlek lanový Úprava trati denně rolbou PB42.240D Umělé osvětlení Snowboarding povolen


Olešnice

Poloha GPS: 49°33' 32.31'' N, 16°24' 55.92'' E

Lyžařský areál Olešnice leží ve výšce 550 - 660 metrů n. m. Nachází se zde 2 svahy o celkové délce 1100m, obsluhu zajišťují 2 vleky s kapacitou 1500 osob/hod. a 1 lanovka s kapacitou 1400 osob/hod. Areál je osvětlen a uměle zasněžován. V lyžařském středisku je dále k dispozici: dětské lano, parkoviště, půjčovna lyží, servis, lyžařská škola, dětská školička, občerstvení pod vlekem a skoky pro snowboardisty.


Nové Město na Moravě

Poloha GPS: 49°34' 17.41'' N, 16°3' 3.33'' E

Lyžařský areál Nové Město na Moravě leží ve výšce 620 - 720 metrů n. m. Nachází se zde 1 svah o délce 550m, obsluhu zajišťují 2 vleky s kapacitou 1450 osob/hod. a 1 lanovka s kapacitou 1400 osob/hod. Areál je osvětlen a uměle zasněžován. V lyžařském středisku je dále k dispozici: dětské lano, parkoviště, půjčovna lyží, lyžařská škola, dětská školička, občerstvení pod vlekem a skoky pro snowboardisty.

Nové Město na Moravě - Vybavení lyžařského střediska

 • Nadmořská výška620 - 720m
 • Úprava sněhové pokrývkydenně
 • Umělé zasněžování

Poloha GPS: 49°33' 27.5'' N, 16°16' 35.98'' E

Lyžařský areál Karasín leží ve výšce 707 metrů n. m. Nachází se zde 1 svah o délce 450m, obsluhu zajišťuje 1 vlek s kapacitou 1200 osob/hod. a 1 lanovka s kapacitou 700 osob/hod. Areál je osvětlen a uměle zasněžován. V lyžařském středisku je dále k dispozici: dětské lano, parkoviště, lyžařská škola, dětská školička, občerstvení pod vlekem a skoky pro snowboardisty.

Karasín - Vybavení lyžařského střediska

 • Nadmořská výška707m
 • Úprava sněhové pokrývkydenně
 • Umělé zasněžování
 • Karasín - Aktuální zpravodajství

  • Vleků v provozu
  • Lanovek v provozu

  Karasín - Vybavení svahů

  • Počet lanovek
  • Počet vleků1 (1200 osob/hod.) 1
  • Osvětlení
  • Skoky pro snowboardisty
  • Dětské lano

  Karasín - Služby lyžařského střediska

  • Půjčovna sportovních potřeb
  • Servis
  • Lyžařská škola
  • Dětská školička
  • Občerstvení
  • Skibus
  • Skipaspernamentka na vložení do turniketu
  • Parkoviště
  • Horská služba v areálu

Peklák Česká Třebová 35km od nás

http://www.peklak.cz/

top-slide